IPN Sz 455/11

IPN Sz 455/11

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Sz 455/11
Dawna sygnatura
IPN GK 383/11, PSASz/11, Arch. 116/3/68, Arch. 747/5/61
Sygnatura wytwórcy
V S. 30/50
Opis zawartości
Tytuł

Akta prokuratora w sprawie karnej przeciwko: Trojanowski Władysław/Wladislaw, imię ojca: Jan, ur. 25-08-1922 r., podejrzanemu o to, że ze względu na to, że czas okupacji spędził w Niemczech zrodziło się ku niemu podejrzenie iż mógł współpracować z okupacyjną władzą niemiecką, tj. o przestępstwo z art. 2 Dekretu PKWN z dnia 31.08.1944 r.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1945
Data końcowa
1950
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1