IPN GK 805/136

IPN GK 805/136

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN GK 805/136
Dawna sygnatura
697/136, 845/136
Opis zawartości
Tytuł

[Korespondencja dot. propagandy audiowizualnej (filmy, płyty, radio, plakaty, teatr)]

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1934
Data końcowa
1944
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Liczba kart
103
Miejsce przechowywania