IPN Rz 711/1

IPN Rz 711/1

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Rz 711/1
Opis zawartości
Tytuł

„Solidarność Rzeszowska”, wewnętrzny biuletyn informacyjny MKZ NSZZ „Solidarność” w Rzeszowie. Od numeru 24(35) podtytuł: wewnętrzny biuletyn informacyjny NSZZ „Solidarność” Regionu Rzeszowskiego.

Opis

W teczce: nr 20 (31) z 29-06-1981 r., nr 21(32) z 07-07-1981 r., nr 24(35) z 29-07-1981 r., nr 26(37) z 10/11-08-1981 r. (egzemplarz niepełny), nr 29(40) z 18-08-1981 r., nr 34(45) z 30-08-1981 r. (3 egzemplarze), nr 37(48) z 02-09-1981 r. (egzemplarz niepełny), nr 41(52) z 07-09-1981 r., nr 51(62) z 27-09-1981 r. (2 egzemplarze), nr 57(68) z 03-10-1981 r. (3 egzemplarze), nr 61(72) z 07-10-1981 r. (2 egzemplarze), nr 65(76) z 14-10-1981 r., nr 66(77) z 15-10-1981 r., nr 85(96) z 17-11-1981 r., nr 92(103) z 1-12-1981 r., nr 95(106) z 4-12-1981 r., nr 99 (110) z 10-12-1981 r., nr 100 (111) z 11-12-1981 r.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1981
Data końcowa
1981
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1