IPN Kr 849/14

IPN Kr 849/14

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Kr 849/14
Opis zawartości
Tytuł

Fragment wiersza autorstwa ppłk. Łukasza Cieplińskiego napisanego w celi więzienia przy ul. Rakowieckiej w Warszawie zaczynający się od słów: "Nie pójdą, sny wstaną i dni wzejdą, ofiary zakwitną [...]."

Opis

Wiersz napisany w 1950 lub 1951 r.

Daty wytworzenia dokumentów
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Liczba stron
2
Miejsce przechowywania