IPN Kr 849/17

IPN Kr 849/17

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Kr 849/17
Opis zawartości
Tytuł

Gryps ppłk. Łukasza Cieplińskiego napisany w celi więzienia przy ul. Rakowieckiej w Warszawie zaczynający się od słów: "Sercu najbliżsi! Korzystam z okazji i piszę [...]."

Opis

Gryps napisany w 1950 lub 1951 r.

Daty wytworzenia dokumentów
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Liczba stron
6
Miejsce przechowywania