IPN Kr 849/13

IPN Kr 849/13

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Kr 849/13
Opis zawartości
Tytuł

Gryps ppłk. Łukasza Cieplińskiego napisany w celi więzienia przy ul. Rakowieckiej w Warszawie zaczynający się od słów: "Andrzejku! Kochaj Boga i bądź wierzącym katolikiem [...]."

Opis

Gryps adresowany do synka Andrzeja, napisany w 1950 lub 1951 r.

Daty wytworzenia dokumentów
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Liczba stron
6
Miejsce przechowywania