IPN Ki 322/11

IPN Ki 322/11

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Ki 322/11
Opis zawartości
Tytuł

Statut Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych "Solidarność", Warszawa, dnia 19 marca 1989 r.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1989
Data końcowa
1989
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania