IPN Ki 322/23

IPN Ki 322/23

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Ki 322/23
Opis zawartości
Tytuł

Materiały dotyczące Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych "Solidarność", "Solidarność Wiejska"

Opis

Teczka zawiera: Oświadczenia, Uchwały, Komunikaty, Odezwy, Rezolucje, Hymn Solidarności Wiejskiej, Wzorcowa ordynacja wyborcza do władz NSZZ RI "Solidarność", Delegaci na zjazd w Kielcach

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1978
Data końcowa
1989
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania