IPN BU 3936/19

IPN BU 3936/19

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN BU 3936/19
Opis zawartości
Tytuł

[Korespondencja, materiały gremiów kolegialnych za lata 1968-1969]

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1968
Data końcowa
1970
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania