IPN Kr 425/1263

IPN Kr 425/1263

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Kr 425/1263
Dawna sygnatura
29/755/1263
Opis zawartości
Tytuł

Protokoły pokontrolne z wizytacji w Zakładzie Karnym w Krakowie-Nowej Hucie przeprowadzonych m.in. przez Centralny Zarząd Zakładów Karnych i Aresztów Śledczych Ministerstwa Sprawiedliwości, Komisję Wojewódzkiego Aresztu Śledczego w Krakowie, Wojewódzkiego Inspektora Służby Zdrowia ZK i AŚ w Krakowie, oraz wojewódzkiego sędziego ds. penitencjarnych w Krakowie i inne uprawnione jednostki nadzoru w 1970 r., a także meldunki z wykonania poleceń pokontrolnych.

Opis

Akta zawierają również analizę ucieczek z Zakładu Karnego w Krakowie Nowej Hucie za 1969 r.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1970
Data końcowa
1970
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania