IPN Ki 299/5

IPN Ki 299/5

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Ki 299/5
Opis zawartości
Tytuł

Stefan Bratkowski – wypowiedź na zebraniu partyjnym POP przy Oddziale Warszawskim Związku Literatów Polskich w dniu 5 września 1980 roku

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1980
Data końcowa
1980
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania