IPN Ld 415/1

IPN Ld 415/1

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Ld 415/1
Opis zawartości
Tytuł

"Bój 30 Dywizji Piechoty pod Jeżowem i Słupią w dniu 09-09-1939 r. (W 50. rocznicę Września 1939 roku)" - maszynopis wspomnień Eugeniusza Ryszarda Śmiałowskiego

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1989
Data końcowa
1989
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania