IPN Ld 644/1

IPN Ld 644/1

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Ld 644/1
Opis zawartości
Tytuł

Pamiętnik Wacława Kuśmierczyka, żołnierza Armii Krajowej (AK) oraz Konspiracyjnego Wojska Polskiego (KWP), obejmujący okres 1939–1945 oraz marzec–kwiecień 1964

Opis

Dot. służby w Wojsku Polskim w 1939 r., działalności konspiracyjnej w AK udokumentowanej własnymi zapiskami oraz pracy na stanowisku kierowniczym w Łódzkich Fabrykach Mebli.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1964
Data końcowa
1975
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Liczba stron
131
Miejsce przechowywania