IPN Wr 562/87

IPN Wr 562/87

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Wr 562/87
Opis zawartości
Tytuł

Łukasiewicz Piotr, Pogłoska i dowcip polityczny w PRL. Próba analizy socjologicznej, Wydawnictwo "In Plus", Warszawa 1987

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1987
Data końcowa
1987
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1