IPN Ld 644/3

IPN Ld 644/3

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Ld 644/3
Opis zawartości
Tytuł

Wspomnienia Wacława Kuśmierczyka żołnierza Armii Krajowej (AK) i Konspiracyjnego Wojska Polskiego (KWP) z lat 1939-1945

Opis

Wspomnienia spisane w oparciu o oryginalne zapiski pamiętnikarskie oraz monografię Okręgu AK Radom-Kielce „Jodła” płk. Wojciecha Borzobohatego. Dot. pochodzenia i młodości autora, udziału w kampanii wrześniowej, misji kurierskiej do gen. Kazimierza Sosnkowskiego, działalności konspiracyjnej w ZWZ-AK w latach 1939–1943 r. oraz w 27 pp AK w latach 1943–1945.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1975
Data końcowa
1975
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania