IPN Ld 642/55

IPN Ld 642/55

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Ld 642/55
Opis zawartości
Tytuł

"Solidarność. Tygodnik Mazowsze" 1982, nr 36, 40; 1983, nr 51-55; 1984, nr 78, 79

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1982
Data końcowa
1984
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania