IPN Wr 579/19

IPN Wr 579/19

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Wr 579/19
Opis zawartości
Tytuł

"Solidarność Walcząca", Pismo organizacji "Solidarność Walcząca", nr 2/95, 9/102 /2 egz./

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1985
Data końcowa
1985
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa, Druk ciągły

Liczba tomów
1