IPN Wr 579/15

IPN Wr 579/15

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Wr 579/15
Opis zawartości
Tytuł

"Solidarność dolnośląska", pismo MKZ NSZZ "Solidarność", nr 2-25, 27-49, 52, 54, 55, 58 oraz numer specjalny i dodatek nadzwyczajny

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1980
Data końcowa
1981
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa, Druk ciągły

Liczba tomów
1