IPN Wr 458/18

IPN Wr 458/18

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Document creator
Fond/Collection
Record identification
IPN reference number
IPN Wr 458/18
File description
Title

Krytyczne uwagi dot. książki Romana Korab-Żebryka zawarte w artykule Tomasza Strzembosza, recenzji płk. doc. dra hab. Tadeusza Sawickiego oraz w opracowaniach żołnierzy AK: "Węgielnego" i Teodora Cetysa

Dates
Starting date
1985
Closing date
1986
Material description
The media type

Dokumentacja aktowa

Number of volumes
1