IPN Wr 457/95

IPN Wr 457/95

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Wr 457/95
Opis zawartości
Tytuł

Broda Jarosław, Pozostawmy im wybór broni, Inicjatywa Wydawnicza "Aspekt", Wrocław 1986

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1986
Data końcowa
1986
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Liczba stron
33