IPN Wr 562/98

IPN Wr 562/98

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Wr 562/98
Opis zawartości
Tytuł

Nieduszyński Mieczysław, Trzecia droga wzrostu gospodarczego, Archikonfraternia Literacka, Warszawa 1984

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1984
Data końcowa
1984
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1