IPN Wr 562/72

IPN Wr 562/72

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Wr 562/72
Opis zawartości
Tytuł

Król Marcin, Style politycznego myślenia, Wydawnictwo NZS "Universitas", Wrocław 1981 (przedruk za: "Libella", Paris 1979)

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1979
Data końcowa
1981
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1