IPN Wr 48/29 t. 1

IPN Wr 48/29 t. 1

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Wr 48/29 t. 1
Opis zawartości
Tytuł

Dokumenty i materiały instytucji politycznych i społecznych z terenu gminy Polanica Zdrój

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1952
Data końcowa
1954
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1