IPN Wr 209/68

IPN Wr 209/68

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Wr 209/68
Opis zawartości
Tytuł

Tezy Biura Politycznego na X plenum KC PZPR. Reforma partii - warunkiem powodzenia strategii odnowy i reform, 1988

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1988
Data końcowa
1988
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1