IPN Wr 458/36

IPN Wr 458/36

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Wr 458/36
Opis zawartości
Tytuł

Opracowania Czesława Jasińskiego dot. m. in. Zgrupowanie nr 2 Okręgu Wilno AK i likwidacji oddziałów AK na Wileńszczyźnie; notatki, wycinki prasowe, dokumenty i inne materiały

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1942
Data końcowa
1992
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Liczba stron
427