IPN Wr 209/25

IPN Wr 209/25

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Wr 209/25
Opis zawartości
Tytuł

Protokoły porozumień Gdańsk - Szczecin - Jastrzębie. Status NSZZ „Solidarność”, KAW, Warszawa 1981

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1981
Data końcowa
1981
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Liczba stron
29