IPN Wr 361/15

IPN Wr 361/15

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Wr 361/15
Opis zawartości
Tytuł

Kwartalnik Stowarzyszenia „Łagierników” Żołnierzy AK, nr 1, Warszawa 1996

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1996
Data końcowa
1996
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa, Druk ciągły

Liczba tomów
1
Liczba stron
27