IPN Wr 209/16

IPN Wr 209/16

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Wr 209/16
Opis zawartości
Tytuł

Jedlicki Jerzy, Forma i treść umowy społecznej, Wydawnictwo "Solidarność" MKZ NSZZ Wrocław, 1980

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1980
Data końcowa
1980
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1