IPN Wr 230/4

IPN Wr 230/4

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Wr 230/4
Opis zawartości
Tytuł

"Gazeta Lwowska". Dziennik dla Dystryktu Galicyjskiego, nr: 1, 9, 13, 26, 29, 30, 34, 35, 88, 122, 131

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1944
Data końcowa
1944
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa, Druk ciągły

Liczba tomów
1
Liczba stron
42