IPN Wr 458/73

IPN Wr 458/73

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Wr 458/73
Opis zawartości
Tytuł

Wycinki prasowe poświęcone tematyce wojennej i wileńskiej AK, notatki Czesława Jasińskiego dot. lektury książki "Lata chmurne, lata dumne" F. Majorkiewicza, pojedyncze zdjęcia, mapki i inne materiały

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1973
Data końcowa
2004
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Album, Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1