IPN Wr 48/9

IPN Wr 48/9

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Wr 48/9
Opis zawartości
Tytuł

Protokoły z zebrań POP PZPR w Państwowym Domu Zdrowia w Polanicy Zdroju

Opis

Format A-4, j. polski, mps, rkps

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1954
Data końcowa
1954
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Liczba stron
26