IPN Wr 458/69

IPN Wr 458/69

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Wr 458/69
Opis zawartości
Tytuł

Album zatytułowany "2-gie Zgrupowanie AK Wileńskie" zawierający: fotografie, wycinki prasowe, kopie dokumentów, mapy, kalendaria związane ze Zgrupowaniem, jego oddziałami, kadrą dowódczą, dot. okresu wojennego i powojennego kombatanckiego; zdjęcia tablic pamięci AK; zdjęcia z łagru w Workucie

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1944
Data końcowa
1991
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Album, Fotografia

Liczba tomów
1
Liczba stron
569