IPN Rz 102/10

IPN Rz 102/10

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Rz 102/10
Opis zawartości
Tytuł

Solidarność Rzeszowska, Wewnętrzny biuletyn informacyjny MKZ NSZZ "Solidarność" w Rzeszowie.

Opis

Numery: 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 61, 62, 70, 71, 72, 75, 80, 81, 87, 88, 89 z roku 1981.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1981
Data końcowa
1981
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Liczba kart
140