IPN Bi 610/60

IPN Bi 610/60

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Bi 610/60
Opis zawartości
Tytuł

KOS, Komitet Oporu Społecznego „Solidarność”, nr 4, Łomża 21-04-1983 r.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1983
Data końcowa
1983
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Liczba stron
2