IPN BU 1467/96

IPN BU 1467/96

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN BU 1467/96
Opis zawartości
Tytuł

Materiały dotyczące Tadeusza Krawczyka ps. "Witold", imię ojca: Michał, ur. 27-09-1917 r. - żołnierz Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość (Związku Zbrojnej Konspiracji) zgrupowania "Zagończyk". Zginął w bitwie z wojskami sowieckimi w dniu 15-06-1946 r. pod Strykowicami Górnymi k. Zwolenia.

Opis

Przekazane materiały obejmują: odpis postanowienia Sądu Powiatowego w Kozienicach w sprawie stwierdzenia zgonu Tadeusza Krawczyka (z 1951 r.), jedną fotografię przedstawiającą Tadeusza Krawczyka oraz drugą, przedstawiającą jego (pierwszy z prawej) oraz NN.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1951
Data końcowa
1951
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
5
Miejsce przechowywania