IPN Kr 206/3

IPN Kr 206/3

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Kr 206/3
Opis zawartości
Tytuł

Fotografia aresztowanych za współpracę z Ukraińską Powstańczą Armią z 1947 r.

Opis

Napis na odwrocie: "Pop" (Ksiądz gr. Kat.) z swoim "Diakem" (Organista) aresztowani za współpracę z UPA, Jawornik Ruski, 05-05-1947 r.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1947
Data końcowa
1947
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania