IPN Wr 499/2

IPN Wr 499/2

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Wr 499/2
Opis zawartości
Tytuł

Pisma i materiały z Koła Światowego Związku Żołnierzy AK w Białej Podlaskiej

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1991
Data końcowa
2007
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1