IPN Kr 206/8

IPN Kr 206/8

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Kr 206/8
Opis zawartości
Tytuł

Fotografia żołnierzy polskich na tle czołgu rozpoznawczego z 1947 r.

Opis

Napis na odwrocie: Tankietka w drodze na Ułucz. 02-05-1947 r.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1947
Data końcowa
1947
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania