IPN Wr 38/21

IPN Wr 38/21

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Wr 38/21
Dawna sygnatura
arch. 69/1/01
Sygnatura wytwórcy
II Pa 77/96 (arch. 69/1/01)
Opis zawartości
Tytuł

Akta w sprawie wydania decyzji administracyjnej potwierdzającej aresztowanie Zdzisława Komendy w 1947 lub 1948 roku przez Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Jeleniej Górze oraz przebywanie w areszcie w związku z przynależnością do organizacji Wolność i Niezawisłość (WiN)

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1996
Data końcowa
1998
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1