IPN Wr 114/34

IPN Wr 114/34

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Wr 114/34
Dawna sygnatura
013521/65/125
Sygnatura wytwórcy
14/56
Opis zawartości
Tytuł

Repertorium "Pd" spraw dochodzeniowych za lata 1953–1956

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1953
Data końcowa
1956
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1