IPN Kr 425/1266

IPN Kr 425/1266

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Kr 425/1266
Dawna sygnatura
29/755/1266
Opis zawartości
Tytuł

Protokoły z kontroli i sprawozdania z wizytacji w zakresie pracy poszczególnych służb w Zakładzie Karnym w Nowym Sączu przeprowadzonych m.in. przez Komisję Centralnego Więzienia w Krakowie, Wojewódzkiego Inspektora Więziennej Służby Zdrowia w Krakowie oraz wojewódzkiego sędziego ds. penitencjarnych w Krakowie i inne uprawnione jednostki nadzoru.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1969
Data końcowa
1970
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania