IPN Kr 147/44

IPN Kr 147/44

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Kr 147/44
Opis zawartości
Tytuł

Materiały do opracowania nr 43 "Okruchów wspomnień z lat walki i martyrologii AK", kwartalnika ŚZŻAK Okręg Małopolski.

Opis

W materiałach znajdują się: 1) autorski maszynopis wspomnień J. Kowalkowskiego dot. okresu okupacji hitlerowskiej w Krakowie, wspomnienia spisane w w latach 50. XX w.; 2) maszynopis wspomnień St. Pluchy dot . wydarzeń w Łęgu w 1944 r.; 3) materiały do artykułu o Wacławie Kapsie; 4) wspomnienie St. Pluchy o ks. Ludwiku Musze

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
2002
Data końcowa
2002
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania