IPN Ka 248/88

IPN Ka 248/88

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Ka 248/88
Dawna sygnatura
001/96/88
Sygnatura wytwórcy
07/83
Opis zawartości
Tytuł

Korespondencja WSG w Katowicach dot. spraw personalnych

Opis

Teczka zawiera m.in wytyczne i informacje MON i Szefa Sztabu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu dot. spraw personalnych; "Biuletyn Personalny" (od listopada 1982 r. do października 1983 r.) - wydawnictwa Izby Wojskowej Sądu Najwyższego w Warszawie; meldunki o stanie bojowym WSG w Katowicach; wyciągi z rozkazów personalnych MON dot. oficerów WSG w Katowicach

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1982
Data końcowa
1983
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Liczba kart
130