IPN Kr 788/16

IPN Kr 788/16

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Kr 788/16
Opis zawartości
Tytuł

Fotografia rodziny Machetów (potomków Antoniego Machety) zamieszkałej w Wielkiej Brytanii.

Opis

Na fotografii widoczni m.in.: Antoni Macheta (syn Zygmunta Machety, wnuk Antoniego Machety) - czwarty od lewej; żona Antoniego Machety - trzecia od lewej.

Daty wytworzenia dokumentów
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania