IPN Ld 665/2

IPN Ld 665/2

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Ld 665/2
Opis zawartości
Tytuł

Fotografie z okresu okupacji hitlerowskiej przedstawiające żołnierzy niemieckich, egzekucje i zwłoki oraz widoki niezidentyfikowanej miejscowości

Opis

Fotografie odnalezione na strychu w domu we wsi Rożniatów zamieszkiwanym podczas II wojny światowej, po wysiedleniu polskich właścicieli, przez osadników niemieckich.

Daty wytworzenia dokumentów
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania