IPN By 00155/1

IPN By 00155/1

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN By 00155/1
Dawna sygnatura
IPN BU 001105/1
Opis zawartości
Tytuł

Zarządzenie nr 61/72/CZZK Ministra Sprawiedliwości z dn. 17-11-1972 r. wraz z Instrukcją nr 001 Dyrektora CZZK z dn. 07-11-1972 r. w sprawie organizacji i prowadzenia pracy operacyjnej z zakładach karnych i aresztach śledczych.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1972
Data końcowa
1972
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania