IPN Sz 048/2

IPN Sz 048/2

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Sz 048/2
Dawna sygnatura
75/74, IPN Po 0150/2
Opis zawartości
Tytuł

Dokumenty Wydziału do spraw Wyznań w Szczecinie zawierające, m.in.: notatkę w sprawie rozmów z biskupami w związku z wydaniem zezwoleń na budownictwo sakralne w 1974 roku, notatkę w sprawie zezwoleń na budownictwo sakralne w 1974 roku, wykaz proponowanych zezwoleń na budowę, odbudowę i rozbudowę obiektów sakralnych w 1974 roku oraz kryteria oceny postaw duchowieństwa

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1974
Data końcowa
1974
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1