IPN Po 989/1

IPN Po 989/1

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Po 989/1
Opis zawartości
Tytuł

List E. Karpińskiej do Hanny Maciejewskiej dot. aresztowania Tadeusza Karpińskiego (obóz w Działdowie), Płock, 26-04-1940.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1940
Data końcowa
1940
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Liczba stron
3
Miejsce przechowywania