IPN Kr 274/8

IPN Kr 274/8

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Kr 274/8
Opis zawartości
Tytuł

Prasa z lat 1983-1985 wydawana przez opozycję.

Opis

"Solidarność". Zeszyty Związkowe", 1983, nr 2; "Kos", 1985, nr 75; "Samorządna Rzeczpospolita", 1985, nr 1; "Solidarność Walcząca", 1985, nr 7.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1983
Data końcowa
1985
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Liczba stron
33
Miejsce przechowywania