IPN Rz 166/1

IPN Rz 166/1

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Rz 166/1
Opis zawartości
Tytuł

Fotografie członków rodziny Walczaków.

Opis

W jednostce pięć fotografii członków rodziny Walczaków, w tym fotografie: Stanisława (rozstrzelany przez Sowietów w 1937 r. w więzieniu w Krzywym Rogu), Mikołaja (zamordowany w Charkowie w 1940 r.) , Anieli (zamordowana przez Sowietów podczas ewakuacji więzienia w Tarnopolu w 1941 r.) i Franciszka (łagiernik, podoficer II Korpusu Polskiego, uczestnik walk o Monte Cassino).

Daty wytworzenia dokumentów
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa, Fotografia pozytyw

Liczba tomów
1
Liczba stron
8